Privacybeleid

Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met de persoonsgegevens omga die u invult in het contactformulier van mijn website www.bureaubruins.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 augustus 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

BureauBruins
Slotweg 24, 1934 CN
Egmond aan den Hoef
Kamer van Koophandel 59508671
www.BureauBruins.nl
karin@bureaubruins.nl
Karin Bruins
06-37566621

BureauBruins verkrijgt persoonsgegevens van uzelf via het contactformulier op mijn website.

Persoonsgegevens

BureauBruins verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummers
  • Vrije informatie die u verstrekt via het contactformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BureauBruins verwerkt via het contactformulier geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Doeleinden

BureauBruins verwerkt deze persoonsgegevens voor het doeleinde om contact met u op te nemen na uw verzoek daartoe.

Grondslagen

BureauBruins gebruikt uw persoonsgegevens om op uw verzoek contact met u op te nemen.

Uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen en niet geprint.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat BureauBruins deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u achterlaat op het contactformulier van de website worden niet verstrekt aan derden en worden niet verstrekt aan commerciële of goede doelen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

BureauBruins zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft BureauBruins passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Digitale correspondentie loopt via een beveiligd hostnetsysteem. Met de leverancier heb ik een verwerkersovereenkomst.

Uw gegevens zullen niet worden verhuurd of verkocht noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Uw rechten

U heeft het recht om aan BureauBruins een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u BureauBruins verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

BureauBruins
Karin Bruins
karin@bureaubruins.nl
06-37566621

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BureauBruins laat dit dan vooral weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 augustus 2018.

BureauBruins heeft het recht om haar privacy beleid aan te passen. Het aangepaste privacy beleid wordt meegestuurd met een eerstvolgende offerte.