Doorgaans gaan medewerkers na uitval en herstel weer aan het werk in hun eigen functie. Maar als de uitval langer duurt en als deze veroorzaakt wordt door een medische reden dan volstaat de begeleiding door de bedrijfsarts. Als echter duidelijk wordt dat een terugkeer in eigen werk niet mogelijk is wordt de arbeidsdeskundige ingezet om te beoordelen welke functies nog wel mogelijk zijn. De vragen die BureauBruins dan beantwoordt zijn:

  • Is het eigen werk passend?
  • Zo niet, is het eigen werk passend te maken?
  • Kan de eigen werkgever een andere passende functie bieden?
  • Zo niet is een passende functie mogelijk bij een andere werkgever?
  • Hoe gaat reïntegratie naar een andere duurzame functie plaatsvinden?
  • Hoe ziet het reïntegratieplan eruit?

Het doel is dat medewerkers weer werken naar vermogen, duurzaam inzetbaar zijn, de schadelast voor de medewerker en werkgever wordt beperkt en dat de werkgever voldoet aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Arbeidsdeskundig advies vindt plaats in het eerste ziektejaar zodra de bedrijfsarts vaststelt dat terugkeer naar eigen werk niet mogelijk is, of na een jaar ziekte tijdens het opschudmoment (beoordeling eerste ziektejaar) als nog geen zicht is op werkhervatting maar verder herstel wel verwacht wordt.

De deelnemers tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek zijn de medewerker, leidinggevende en/of P&O, bedrijfsarts en BureauBruins.

NVVA www.arbeidsdeskundigen.nl
SRA www.registerarbeidsdeskundigen.nl
Stecr www.stecr.nl
UWV www.uwv.nl