Tarieven 2022

Arbeidsdeskundig onderzoek en rapportage (K&M) € 980,00


Reintegratie traject, 3 maanden (K)
Trajectbegeleiding: opstellen persoonsprofiel, zoekprofiel, werken aan curriculum vitae, social media, sollicitatiebrieven, sollicitatietraining, twee wekelijkse contactmomenten, eindevaluatie en eindrapportage. Aan te vullen met loopbaanscans, arbeidmarktscan en eventuele testen in overleg tegen meerprijs. € 1360,00


Loopbaanbegeleiding (K&M)
Pakket bestaande uit (gevalideerde) loopbaanscan met uitgebreide rapportage en aansluitend 3 coachingsgesprekken: eerste gesprek 1,5 uur en twee vervolggesprekken van 1 uur. € 615,75


Outplacementbegeleiding, 3 maanden (K&M)
Trajectbegeleiding, incl loopbaanscan met uitgebreide rapportage (t.w.v. €150,-),
opstellen persoonsprofiel, zoekprofiel, werken aan curriculum vitae, social media, sollicitatiebrieven, sollicitatietraining, twee wekelijkse contactmomenten, eindevaluatie en eindrapportage. € 1510,00


Intake arbeidspsycholoog (M)
Inclusief rapportage aan bedrijfsarts en advies aan werkgever en werknemer € 175,50


Gesprek arbeidspsycholoog (M)
Zonder rapportage € 117,00


Vervolgreeks arbeidspsycholoog (M)
Pakket van vijf inzicht gevende en oplossingsgerichte therapeutische gesprekken incl kort eindverslag bedrijfsarts (indien van toepassing). € 585,00


Reiskosten, per km (K&M) € 0,30


*bedragen zijn exclusief BTW
*gesprekken psychologische begeleiding een uur per gesprek