Tarieven 2024

Karin:

Arbeidsdeskundig onderzoek en rapportage

€ 1050,00


Reintegratie traject, 3 maanden

Trajectbegeleiding: opstellen persoonsprofiel, zoekprofiel, werken aan curriculum vitae, social media, sollicitatiebrieven, sollicitatietraining, twee wekelijkse contactmomenten, eindevaluatie en eindrapportage. Aan te vullen met loopbaanscans en eventuele testen in overleg € 1440,00


Outplacementbegeleiding, 3 maanden

Trajectbegeleiding, incl loopbaanscan met uitgebreide rapportage, opstellen persoonsprofiel, zoekprofiel, werken aan curriculum vitae, social media, sollicitatiebrieven, sollicitatietraining, twee wekelijkse contactmomenten, eindevaluatie en eindrapportage. Aan te vullen met loopbaanscan en eventuele andere testen in overleg € 1440,00


Mieke:

Arbeidsdeskundig onderzoek en rapportage

€ 1050,00


 

Loopbaanbegeleiding Arbeidspsycholoog kort traject

Pakket bestaande uit intakegesprek (1 uur), (gevalideerde) loopbaanscan met uitgebreide rapportage en aansluitend 3 coaching gesprekken eerste gesprek 1,5 uur en twee vervolggesprekken van 1 uur (tot 3,5 uur). € 757,50


Intake arbeidspsycholoog

Inclusief rapportage aan bedrijfsarts en advies aan werkgever en werknemer Zonder rapportage

€ 125,00 € 187,50


Vervolgreeks arbeidspsycholoog

Pakket van vijf inzicht gevende en oplossingsgerichte therapeutische gesprekken incl kort eindverslag bedrijfsarts (indien van toepassing). € 625,00


Stresscoaching

3 gesprekken preventieve stress coaching gericht op herstel stressfysiologie € 375,00


 

*Reiskosten € 0,35 per km
*bedragen zijn exclusief BTW
*gesprekken psychologische begeleiding een uur per gesprek, tenzij anders aangegeven