Als de arbeidsdeskundige reïntegratie naar een andere duurzame functie adviseert wordt een reïntegratieplan opgesteld. Deze reïntegratie kan plaatsvinden bij de eigen werkgever (spoor 1) of bij een andere werkgever (spoor 2).
Bij BureauBruins start de reïntegratie spoor 2 met een intake met de reïntegratiekandidaat waarbij de mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden besproken. Als deze mogelijkheden nog onduidelijk zijn wordt een beroepskeuzetest ingezet. Is beroepsgerichte scholing noodzakelijk dan wordt hierover geadviseerd.
Persoonlijke begeleiding naar ander werk vindt iedere twee weken plaats in een gesprek en met directe ondersteuning bij het benaderen van werkgevers.
Gezamenlijk wordt een curriculum vitae gemaakt en een standaard sollicitatiebrief die voor iedere sollicitatie kan worden aangepast. Effectief solliciteren en inzicht in de passende functies wordt eigen gemaakt zodat iedere reïntegratiekandidaat ook zelfstandig kan solliciteren.
Voormalig werk wordt losgelaten en nieuw werk wordt gezocht. Coaching wordt ingezet om deze procedure goed te begeleiden met als doel effectief zoekgedrag naar ander duurzaam werk.

Sollicitatietraining vindt persoonlijk plaats voorafgaand aan een sollicitatiegesprek.
De voortgang van de reïntegratie wordt maandelijks gerapporteerd aan de werkgever of andere opdrachtgever.
De duur van een reïntegratietraject is drie maanden. Na drie maanden wordt met reïntegratiekandidaat en werkgever geëvalueerd of verlenging van het traject aan de orde is.